Err

Avís Legal


En cumpliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI),

El Món de la Piscina, S.L.. facil·lita a continuació les seves dades registrals i de contacte:
Propietari / Titular de la pàgina web:
El Món de la Piscina, S.L.

CIF: B-60541968
 
Domicili Social:
Ctra. N-II, km.649
CP 08301 Mataró - Barcelona.
Tfno. +34 93 790 15 88 Fax. +34 93 755 06 78
Web: www.elmondelapiscina.com
Email: info@elmondelapiscina.com


Dades Registrals
:

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 26985, foli 163, hoja B111765, Inscripció 1a. L'empresa (a continuació EL VENDEDOR) amb N.I.F B-60541968. Amb domicili en Ctra. N-II, km.649, de 08301 Mataró (Barcelona) i compte d'email info@elmondelapiscina.com (des d'ara EL DOMICILI DEL VENDEDOR)


Legislació

Amb caràcter general les relacions entre El Món de la Piscina, S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta plana Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D'USUARIS
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accès als contingut de la present Web no suposa, en cap mode, l'inici d'una relació comercial de El Món de la Piscina, S.L., i en cap càs constitueix assessorament legal o profesional.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de la propietat intelectual del contingut de les pàgines Web, el seu diseny gràfic, imatges i codis són titularitat de El Món de la Piscina, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els contingut de les seves pàgines Web ni citant les fonts, si no hi ha cap consentiment per escrit de El Món de la Piscina, S.L..

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS LINK
El Món de la Piscina, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar l'informació que contenen les seves pàgines Web, podent inclús limitar o permetre l'accès d'aquesta informació a algun usuaris.

El Món de la Piscina, S.L. no asumeix responsabilitat alguna per l'informació que conté en les pàgines Web de tercers a les que es pugui accedir per "links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web de propietat de El Món de la Piscina, S.L.. La presència de "links” o enllaços en les pàgines Web de El Món de la Piscina, S.L., té finalitat merament informativa i en cap càs suposa suggerència, invitació o recomanació sobre els mateixos.