Cloradors salins per piscina

Cloradors salins per piscina
Diferents models de cloradors salins per a piscina que realitzaran l'automatització de la desinfecció. Segons el volum de la piscina, escollirem un model o un altre. Per a models de major producció, consultar.