Dosificador de producte químic

Dosificadors de producte quimic
Disposem de diferents dosificadors, en funció del producte a dosificar.

Els dosificadors de pH, són equips imprescindibles quan s'instal·la un clorador salí.
Els dosificadors d'oxigen ens ajuden a controlar el nivell de desinfectant, ja que el producte en si és molt volàtil i hem de tenir una correcta regulació. També disposem de dosificadors de clor que injecten clor líquid. Quedaran instal·lats a l'interior de la depuradora. Són equips reduït de tampaño, instal·lables en qualsevol espai, úncamente es precisarà l'espai que necessiti el bidó del producte a dosificar.
NOTA: Cap dosificador eximeix de la vigilància que pugui fer una persona física.