Err

Persianes per a Piscines

Persianas para piscinas
La persiana consisteix en làmines de PVC rígides que suren sobre l'aigua i gràcies al seu gran poder de flotabilitat poden suportar fàcilment el pes de nens i animals domèstics, aconseguint així una gran sensació de tranquil·litat i seguretat.

La persiana protegeix l'aigua de la piscina de la intempèrie en el període en què està sense utilitzar. Disminuint en molt la pèrdua de calor i evaporació de l'aigua, això sorprenentment estalvia molta despesa d'energia. En piscines interiors, on requereixen una temperatura constant de l'aigua, aquest estalvi suposa el 65% de la despesa habitual.

Un altre dels beneficis que li proporciona la persiana és l'estalvi en el manteniment i neteja de la seva piscina gràcies a la mínima brutícia que es dipositarà. La completa cobertura li proporcionarà menys molèsties amb les fulles, pols, sorra, etc. Gaudirà més temps de l'aigua neta de la seva piscina. A més combatrà el creixement d'algues per la mínima penetració de la llum i donarà suport a la reducció de la despesa i l'ús de productes químics i la neteja del fons.
Els colors a triar són: blanc, blau, beix o gris.

Totes les nostres persianes respecten la norma francesa NFP 90-308 i vénen proveïdes de tancaments de seguretat fixats a la part frontal del vas.